Ako na On-Page SEO

Skratka SEO alebo inak Search Engine Optimalization  je marketingová disciplína zameraná na  zvýšenie pozícií a návštevnosti webových stránok v internetových vyhľadávačoch ako sú GOOGLE, YAHOO a iné. V praxi ide o neplatenú formu reklamy, ktorej výsledkom je zviditeľnenie vašej stránky. Úspešné SEO pozostáva z viacerých aspektov, ktoré sa delia na dve základne oblasti  a to na ON PAGE a OFF PAGE.

ON-PAGE SEO vs  OFF-PAGE SEO

Ako na On-Page SEO

 

 

On-page – odkazuje na webové prvky umiestnené na stránke.

 

 

Off-page –  sa týka prvkov mimo vašu webovú stránku, prevažne spätných odkazov.

 

Ako postupovať pri On-Page SEO optimalizácií?

On-Page SEO pozostáva z technickej a obsahovej stránky. Prvým krokom k úspešnej optimalizácií sú kľúčové slová a ich analýza. Relevantnosť kľúčových slov je rovnako dôležitá ako aj miera ich vyhľadávania. Kľúčové slová musia zodpovedať obsahu vašej stránke.

Príklad:  na stránku Lan systems:

Relevantné kľúčové slová:  it support, it firma, it služby atď.

Irelevantné kľúčové slová: koláče, raw koláče, torty atď.

Pre analýzu konkurencie a výsledkov vyhľadávaných kľúčových slov je vhodný nástroj napr. GOOGLE adwords

V prípade technickej stránky je dôležité sa zamerať na:

        1. správnu URL adresu, ktorá by nemala byť príliš dlhá  a naopak by mala obsahovať kľúčové slová

          správna URL: http://lansystems.sk/o-spolocnosti/

          nesprávna URL: http://lansystems.sk/154135138434

       2. Title <title> je jedným z najdôležitejších SEO prvkov na webovej stránke, ktorý ovplyvňuje pozície v prehliadačoch. Každá webová stránka by mala mať title relevantný voči jej obsahu  a zároveň by mal obsahovať hlavné kľúčové slovo týkajúce sa webovej stránky.

      3. Meta descriptions  <meta name=”description” content=”  je ďalším dôležitým tágom pri optimalizácií webovej stránky. Popis stránky je  najvhodnejším miestom pre relevantné kľúčové slová, ktoré sa zároveň zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania ” /><meta. Najvhodnejšia dĺžka pre description je  150znakov. Okrem description existuje aj Meta tag  keywords pre  súčasné SEO nepotrebný,  do ktorého sa píšu relevantné kľúčové slová za sebou oddelené čiarkou.

      4. Body Tags (H1.H2, H3 atď.) obsah webovej stránky je potrebné rozdeliť do menších úsekov, ktoré sú pre roboty ľahšie čitateľne. Vo všeobecnosti by tágy H1 až H… mali nasledovať  hierarchicky za sebou.

       5. Obrázky sú jedným zo skvelých spôsobov aby sa vaša stránka stala vizuálne atraktívnou. Pri popise obrázkov sú dôležité ich názvy a kľúčové slová rovnako ako pri názvoch stránok môžu  pomôcť ľuďom nájsť vašu stránku. Obrázky sa popisujú tzv. alt tágom, ktorý slúži  nie len ako alternatíva obrázka pre ľudí zrakovo znevýhodnených.  Popisy sú  dôležité aj pre ľudí, ktorí majú vypnuté zobrazenie obrázkov a robotov  pomocou ktorých priraďujú obrázok k slovu.

       6.Rýchlosť načítania stránky je dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje nie len dĺžku pobytu ľudí na stránke ale aj návrat k vašej webovej stránke. GOOGLE zistil, že až 75% užívateľov sa   nevráti späť na stránku ak jej načítavanie trvalo viac ako 4 sekundy. Rýchlosť stránky môžete ovplyvniť použitím CDN, kompresie obrázkov alebo zmenou hostingu.

       7. V súčasnej dobe plnej smartfónov a tabletov je veľká pravdepobnosť, že potencionálny zákazník práve vašu webovú stránku navštívi prostredníctvom mobilu alebo tabletu.   Práve responzívny dizajn vám poskytne vhodné zobrazenie stránok na všetkých zariadeniach, rozlišuje veľkosť  a orientáciu obrazovky na základe čoho zmení rozloženie atribútov na stránke.

        8. Používateľská skúsenosť sa zameriava na potreby potencionálnych zákazníkov, na základe nej si je potrebné stanoviť svoje ciele. Používateľská skúsenosť na webovej stránke vzniká na   základe užitočnosti, žiadanosti (požiadaviek a nárokov), dostupnosti obsahu nie len stránky a dôveryhodnosti.

 A čo chce  GOOGLE? 

  • Kvalitu
  • Relevatnosť
  • Unikátnosť