Čo znamená stĺpec konkurencia na Google?

Stĺpec konkurencia predstavuje počet inzerentov, ktorí získali zobrazenie v prípade jednotlivých kľúčových slov, v porovnaní s údajmi týkajúcimi sa všetkých kľúčových slov v sieti Google. V súčasnosti Google hodnotí na základe týchto troch metrík, ktoré sú označené ako nízka, stredná a vysoká.

Nízka konkurencia v AdWords je pod33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Stredná Stredná konkurencia v AdWords medzi 33 a 66
Vysoká konkurencia v AdWords je nad 67

Ako vypočítať konkurenciu?

Vypočítame koľko inzerentov ponúka ceny za jednotlivé kľúčové slová v pomere ku všetkým kľúčovým slovám v službe Google. Tieto údaje sa vzťahujú na geografické zacielenie a zacielenie vo Vyhľadávacej sieti, ktoré ste zvolili.

Ako Vám pomôže konkurencia kľúčových slov pri optimalizácií?

Ak chcete uspieť v SEO musíte poznať svoje kľúčové slová, ich konkurenciu ale aj relatívny objem vyhľadávania a hodnotu kľúčových slov vhodných pre vás. Najlepšie kľúčové slová sú relevantné s čo najvyššou vyhľadávanosťou a s nízkou až strednou konkurenciou kde máte šancu poraziť vašich konkurentov.