Ako pomenovávať úlohy ?

Kolegovia v práci pomenúvajú úlohy len jednoslovne. Napríklad:

 • disky
 • tlačiareň

Prípadne niekedy, keď majú viacej času, použijú aj dvojslovné názvy. Napríklad:

 • cenová ponuka
 • zálohy v Bratislave

Rozmýšľal som, ako pomenovávať úlohy tak, aby bolo už z názvu úlohy z väčšej časti jasné, o čo sa v danej úlohe jedná. V IT supporte Vačšinou prevažujú dva typy úloh:

a.)  Úloha v ktorej zadávateľ priamo zadáva, čo chce  aby sa vykonalo.  V tomto prípade má názov obsahovať popis vykonateľnej činnosti. S tým, že je dobré doplniť aj popis, ktorý jednoznačne identifikuje, kde alebo na čom sa má vykonať daná akcia. Napríklad pri úlohe, ktorej je obsahom vypracovať cenovú ponuku, je vhodné doplniť názov zákazníka a čoho sa cenová ponuka týka. Ak sa úloha týka priamo zariadenia, ktoré má svoje jednoznačné meno alebo id, stačí uviesť v názve úlohy meno alebo id zariadenia.

 1. Vypracovať cenovú ponuku pre firmu 1 na PC
 2. Nastaviť monitoring na serveri.example.com

b.) Úloha, v ktorej zadávateľ popisuje problém, ktorý chce vyriešiť.  Názov takejto úlohy by mal pomenovávať čo možno najpresnejšie daný problém. Tiež aj v tomto prípade je dobré v názve úlohy uviesť jednoznačné meno alebo id zariadenia, ktorého sa problém týka. Pripadne aj miesto.

 1. Nefunguje tlačiareň v kancelárii hp01
 2. Neviem poslať mail na adresu xy

Na týchto základných pravidlách pomenovávania úloh je vidieť, že sa nejedná o nič ťažké. Treba použiť sedliacky rozum a vždy sa zamyslieť pri písaní názvu úlohy, či by ste vy ako riešiteľ danej úlohy pochopili z názvu úlohy, čo treba spraviť alebo o aký problém sa jedná.

Prípadne, ak si zadávate úlohu sami sebe, či budete po týždni vedieť z názvu úlohy, čoho sa úloha týka alebo čo by ste mali vykonať, aby ste úlohu rýchlo vyriešili.

Na konci ešte uvediem v bodoch základné pravidlá pri pomenovavaní úloh

 • názov má byť výstižný a krátky,
 • obsahovať presný popis činnosti, ktorú treba vykonať alebo popis problému, ktorý treba vyriešiť,
 • obsahovať jednoznačný názov ale id toho, čoho sa týka – zariadenie, miesto, človek, firma …