Ako spraviť funkčné testovacie API s fake dátami

Pokiaľ pri vytváraní front časti web aplikácie nemáme k dispozícii ešte hotové API.  Prípadne chceme navrhnúť štruktúru API až po tom ako navrhneme a odtestujeme funkčnosť a dizajn front časti webovej aplikácie. Môžeme využiť testovací json:server s fake dátami, ktorý vieme vytvoriť za pár minút.

Ako testovací server využijeme lokálny json-server

https://github.com/typicode/json-server

Postup:

1.Inštalácia serveru

npm install -g json-server

2. Vytvorenie súboru s testovacími dátami

db.json
Príklad:
{
  "posts": [
    { "id": 1, "title": "json-server", "author": "typicode" }
  ],
  "comments": [
    { "id": 1, "body": "some comment", "postId": 1 }
  ],
  "profile": { "name": "typicode" }
}

3.Sputenie JSON Server

json-server --watch db.json

4. Na adrese http://localhost:3000 odpovedá REST API server. Keď spravíte POST, PUT, PATCH alebo
DELETE requesty, úpravy sa automaticky zapíšu do súboru db.json s testovacími dátami.

ID hodnoty nie sú meniteľné , len pokiaľ pri POST requeste je možné vytvoriť ID, ale len pokiaľ ID už nie je použité.