Mobilná kancelária

Mobilná kancelária je služba poskytujúca jednoduchý a bezpečný prístup k vašim dokumentom a aplikáciam. Bez obmedzenia miesta a času vám umožňuje jednoducho a efektívne zdieľať všetky potrebné informácie.

Výhody služby Mobilná kancelária

mobilna-kancelaria-jednoduchyJEDNODUCHÝ A BEZPEČNÝ PRÍSTUP

jediná webová stránka vám pomocou jednoduchého kliknutia na ikonku bezpečne sprístupní všetky vaše dokumenty, aplikácie a elektronickú poštu. Práca s údajmi je vždy zabezpečená šifrovaním. Samozrejmosťou je aj ochrana pred počítačovými vírusmi.

mobilna-kancelaria-dokumenty-aplikacieDOKUMENTY A APLIKÁCIE

všetky dokumenty a aplikácie máte uložené na jednom mieste. To výrazne zjednodušuje ich organizáciu a umožňuje efektívne zdieľať údaje s kolegami a spolupracovníkmi. Vaše dokumenty a aplikácie sú pravidelne automaticky zálohované bez nutnosti vášho zásahu.

mobilna-kancelaria-odkialkovek-kedykolvekODKIAĽKOĽVEK A KEDYKOĽVEK

či už používate klasický počítač, notebook, PDA alebo mobilný telefón, na svojom pracovisku alebo mimo neho (napr. vo verejnej internetovej kaviarni), svoje dokumenty, aplikácie aj elektronickú poštu máte vždy k dispozícii. Jediné, čo na prácu potrebujete, je internetové pripojenie.

mobilna-kancelaria-flexibilita-nakladovZDIEĽANIE INFORMÁCIÍ

okrem svojich dokumentov a aplikácií môžete prostredníctvom intranetu jednoducho zdieľať informácie s kolegami alebo spolupracovníkmi. Kalendáre, diskusné fóra, dotazníky a úlohy sú jednými z mnohých nástrojov na modernú a efektívnu výmenu údajov.

mobilna-kancelaria-zdielanie-informaciiFLEXIBILITA NÁKLADOV

Nepotrebujete vytvárať finančné zdroje na vybudovanie vlastného IT prostredia. Na mesačnej báze si môžete ľubovoľne meniť počet používateľov služby ako aj typ služby. Mesačne platíte vopred známu fixnú sumu. Už vás viac neprekvapí neočakávané zvyšovanie nákladov.

Varianty služby Mobilná kancelária

Aplikačný server

  • Priestor pre vašu aplikáciu (napr. účtovná aplikácia)
  • Licencia na produkt Microsoft Windows Server 2012/2008 Standard
  • Prístup cez Microsoft Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy
  • Voliteľne zabezpečený prístup cez VPN na vzdialenú plochu
  • Kapacita pre vaše dáta 20GB
  • Správa servera v cene (monitoring, zálohovanie, aktualizácie OS)

18,80 EUR bez DPH mesiac / užívatelský účet

29,90 EUR bez DPH mesiac / aplikačný server

MK štandart

Služba MK štandard je určená pre užívateľov, ktorí potrebujú zdieľať firemnú aplikáciu (napr. účtovnú aplikáciu) s ostatnými užívateľmi. Tiež si môžu zvoliť niektorú z voľne dostupných aplikácií, založených na báze Windows Sharepoint Services (Evidencia majetku, Znalostná databáza, Plánovač udalostí, Diskusné fóra, Zamestnanecké benefity, a iné)

Parametre služby:

– priestor na vašu aplikáciu1 (napr. účtovná aplikácia)
– Intranetové riešenie určené na zdieľanie dát (licencia na produkt Microsoft SharePoint services) 2
– antvírusová a antispamová ochrana
– pravidelné denné a týždenné zálohy vašich dát3
– prvé dva mesiace používania zdarma
– helpdesk podpora – 5×8 (pracovné dni v týždni od 8:00 do 17:00)4
– riešenie všetkých incidentov v súvislosti s dostupnosťou služby

58 EUR bez DPH mesiac / užív. účet

MK maxi

Služba MK maxi je určená pre tých užívateľov, ktorých práca sa nezaobíde bez kancelárskeho balíka MS Office, a ktorí potrebujú navzájom zdieľať firemnú aplikáciu a vzdialene k nej pristupovať. Zároveň poskytuje všetky ostatné výhody MK Štandard.

Parametre služby:

– priestor na vašu aplikáciu1 (napr. účtovná aplikácia)
– Intranetové riešenie určené na zdieľanie dát (licencia na produkt Microsoft SharePoint services)2
– úložisko vašich dokumentov (licencia na produkty Microsoft Word, Excel, PowerPoint)
– elektronická pošta (licencia na produkty Microsoft Outlook, Microsoft Exchange)
– antvírusová a antispamová ochrana
– synchronizácia s mobilným zariadením (kalendáre, kontakty, úlohy)
– kapacita na vaše dáta = 3 GB
– pravidelné denné a týždenné zálohy vašich dát3
– prvé dva mesiace používania zdarma
– helpdesk podpora – 5×8 (pracovné dni v týždni od 8:00 do 16:00)4
– riešenie všetkých incidentov v súvislosti s dostupnosťou služby

74 EUR bez DPH mesiac / užív. účet


1 Zákazník musí poskytnúť doklad o zakúpení licencie pre všetkých používateľov využivajúcich aplikáciu. Podpora pre vlastné aplikácie je poskytovaná na úrovni „best effort“. Zákazník musí mať zakúpenú podporu na aplikáciu od poskytovateľa sofvéru.

2 Vlastná inštalácia, konfigurácia a správa zákazníkom zvolených aplikácií na báze Sharepoint nie je zahrnutá v cene služby a je spoplatňovaná podľa aktuálneho cenníka.

3 Obnova dát na základe žiadosti zákazníka nie je zahrnutá v cene služby a je spoplatňovaná podľa aktuálneho cenníka.

4 Zákazník si môže zvoliť rozšírenú helpdesk podporu počas víkendu, sviatkov a mimo pracovných hodín. Hovory mimo času predplatenej helpdesk podpory sú spoplatňované podľa aktuálneho cenníka.

Mám záujem o službu „Mobilná kancelária“