SEO technická analýza

Až 90% používateľov internetu využíva na nájdenie web stránky internetové vyhľadávače ako sú Google, Yahoo a Bing. Tieto vyhľadávače prehľadávajú obrovský počet internetových stránok a zoraďujú ich tak, aby na popredných pozíciách boli iba kvalitné a relevantné web stránky. Vyhľadávače na každej web stránke hodnotia už viac ako 200 rôznych faktorov. SEO technickou analýzou odhalíme nedostatky a chyby Vašej stránky ,ktoré spôsobujú, že Vaša stránka sa správne nezobrazuje vo vyhľadávačoch a Vy prichádzate o zákazníkov. Následne navrhneme riešenia na odstránenie týchto nedostatkov tak, aby Vaša stránka sa dostala na popredné miesta v google.

seo technická analýzaZákladný SEO Audit

kontrola bežných chýb a problémov, ktoré ma až 90 % stránok, ktoré neprešli žiadnou optimalizáciou alebo len minimálnou optimalizáciou. Tieto chyby často spôsobujú že sa Vaša stránka správne nezobrazuje vo vyhľadávačoch a Vy prichádzate o zákazníkov.

  • správnosť štruktúry stránky
  • chyby v kóde stránky
  • odporúčané prvky podľa štandardov W3C
  • kontrola správnosti SEO ON Page nastavenia
  • analýza odkazov a http chýb
  • kontrola obsahu a kľúčových slov
  • optimalizácia rýchlosti
  • použitie mikroformátov
  • výstupom základného SEO auditu je zoznam chýb, ktoré treba opraviť a návrh riešení

Cena služby „SEO Audit“ – už od 99 eur bez DPH

Mám záujem