UI knižnice pre react.js

Pre urýchlenie vývoja aplikácie je vhodné využívať už vytvorené UI knižnice. V tomto článku si uvedieme pár príkladov v súčasnosti používaných UI knižníc pre react.js

UI knižnica, ktorý sú vyberieme by mala splniť nasledujúce kritéria:

  • dostatočný počet UI prvkov ktoré potrebujeme v našej aplikácii
  • dostatočný počet prispievateľov na GitHube – čím viacej, tím väčšinou lepšie
  • čo možno najmenší počet issues
  • stále prebiehajúci vývoj UI knižnice

Veľmi rozsiahla UI knižnica pre react.js

https://grommet.github.io/

Material UI knižnica pre react.js

https://github.com/callemall/material-ui

Bootstrap pre react.js

https://react-bootstrap.github.io/

Menšia UI knižnica pre react.js

https://github.com/nikgraf/belle/