UI komponet knižnice pre REACT NATIVE

Pre urýchlenie vývoja aplikácie v REACT NATIVE je vhodné využívať už vytvorené UI knižnice. V tomto článku si uvedieme pár príkladov v súčasnosti používaních UI knižníc pre REACT NATIVE

UI knižnica, ktorý sú vyberieme by mala splniť nasledujúce kritéria:

  • dostatočný počet UI prvkov ktoré potrebujeme v našej aplikácii
  • dostatočný počet prispievateľov na GitHube – čím viacej, tím väčšinou lepšie
  • čo možno najmenší počet issues
  • stále prebiehajúci vývoj UI knižnice

React-Native-Elements

https://github.com/KevM/React-Native-Elements

 

NativeBase

is a free and open source UI component library for React Native to build native mobile apps for iOS and Android platforms.

https://nativebase.io/

https://github.com/react-native-training/react-native-elements