Vynikajúce video k riadenie projektu od Jiří Knesl: Jak uřídit projekt

Pre úspešné dokončenie webového projektu dôležité zvoliť vhodný postup riadenia projektu. Vynikajúci postup je uvedený v prezentačnom videu od Jiří Knesl: Jak uřídit projekt.

Postup projektu

1. Požiadavky
Čo to je ?
Pre koho to je ?
Kedy to má byť hotové ?
Čo to má vedieť ?
Aké sú tam procesy ?
Aký je rozpočet ?
Ako okolo toho funguje zakazníkov business ?

2. Prototyp – vytvorenie rýchleho funkčného prototypu
polymer.js
Vaadin Elements
PHPčko

3. Návrh architektúry
Technologia, jazyk, framework, knihovny
podporované zariadenia
datové štruktúry
synchronizácia
datové toky
UML

Best of
Popis robiť v jazyku zákazníka
Robiť tak aby bolo možné ukazovať jednotlivé časti

Continuous Delivery, Continuous Acceptance, Continuous Planning, Continuous …
Always in sync

Princípy
Vždy sa zaujímate o to aký to bude mať vplyv na business zákazníka
Vždy sa zaujímate ako to bude zákazník používať
Až po tom navrhujte riešenie, technológie, frameworky
Na zmenu budte vždy pripravený
Stále niečo ukazujte,dotiahnite komunikáciu na maximum

Nástroje

Project – Asana – projektový manažment jednotlivé tasky

Workflow – Trello – scrum dashboard

Proces – Activiti – kroky sú presne dané a automatizované

Zdroje:

https://www.youtube.com/watch?v=RBLJTKbuEWI