Bezpečnostný IT audit

Počítačová bezpečnosť je jedna z hlavných častí informačnej bezpečnosti, ktorá patrí medzi základné piliere ochrany firmy. Zabezpečíme Vám analýzu Vášho súčasného stavu IT, s dôrazom na zistenie závažných nedostatkov, ktoré môžu predstavovať pre firmu riziko (napr. strata dát z dôvodu neexistencie záloh, nestabilita z dôvodu zastaranosti softvéru). Následne navrhneme riešenia pre optimalizáciu Vášho IT.

Hlavné výhody služby „Audit IT“

audit it evidencia it

Prehľad o aktuálnom stave IT v celej firme.

diagnostika PC

Vytvorenie evidencie softvérových i hardvérových položiek vo firme.

IT bezpečnosť

Efektívnejšie plánovanie zmien vo vlastníctve licencií a obmeny hardvéru v čase.

audit it pre identifikáciu rizík

Identifikácia bezpečnostných rizík v IT.

počítačová bezpečnosť

Vypracovanie návrhu na optimalizáciu IT.

Výstupná správa služby „Audit IT“

  • stav hardvéru,
  • stav softvéru,
  • zabezpečenie (firewall, používateľské dáta, mailserver, sieť),
  • stav siete,
  • stav IT služieb,
  • zhodnotenie bezpečnostných rizík,
  • zhodnotenie zálohovania,
  • návrh riešení na konkrétne zistené problémy a optimalizáciu IT.

Cena služby „Audit IT“ – od 99 eur bez DPH

Mám záujem