O nás

LAN Systems, s.r.o. je dynamická a progresívna IT spoločnosť. Jej hlavným cieľom je zabezpečiť pre zákazníkov IT služby, ako sú Správa IT, Outsourcing IT, Správa PC, počítačových sietí a serverov. Pre našich zákazníkov zabezpečujeme efektívne využívanie IT technológii s dôrazom na minimalizáciu rizika prípadného zlyhania.

Spoločnosti sú, s narastajúcou závislosťou od informačných technológii, čoraz zraniteľnejšie v prípade ich výpadku. Či už ide o hlavnú činnosť alebo o podporné aktivity, každý problém s fungovaním IT má na ne priamy dosah. Narušuje hladký chod firemných procesov a môže znamenať významné finančné straty.

Cieľový trhovým segmentom pre LAN Systems, s.r.o. sú malé a stredné firmy v Bratislave a okolí. Vďaka pružnej organizácii práce dokážeme veľmi rýchlo a efektívne reagovať na požiadavky svojich zákazníkov. A to bez ohľadu na ich načasovanie a rozsah. Aj tým plníme podmienky, ktoré sú potrebné na zabezpečenie fungovania IT pre našich zákazníkov.


Podpora neziskových projektov