Lantask AI

Lantask AI je inovačno-sprostredkovateľská platforma s podporou umelej inteligencie, ktorá umožňuje poskytovateľom služieb evidovať  a manažovať úlohy v rámci poskytovaných služieb zákazníkom. Platforma obsahuje modul umelej inteligencie, ktorý má uľahčovať a zefektívňovať proces riešenia úloh.

Funkcie pre Váš úspech

Správca úloh

Vždy riešite správne úlohy v správny čas. máte stále aktuálny prehľad o všetkých Vašich úlohách.

Modul Umelej inteligencie

Vám pomáha plánovať a zoraďovať zadané úlohy. Taktiež Vám pomáha pri riešení Vašich úloh

Automatické úlohy

Modifikujú jednotlivé atribúty úloh v nastavených časových intervaloch na základe zadaných parametrov

Spúšťače procesov

Automaticky spúšťajú definované akcie na úlohách na základe zmeny sledovaných atribútov úloh.

Projektové priečinky

Pre každý projekt si môžete vytvoriť projektový priečinok, v ktorom budete mať všetky úlohy vždy prehľadne spracované.

Inteligentné filtre

Pomocou filtrov si môžete vytvoriť prehľad o úlohách, ktoré čakajú nielen na Vás a Váš tím.

Eskalácia

Pre každý priečinok si môžete nastaviť upozornenia, ktoré Vás automaticky upozornia, pokiaľ sa na úlohách nepracuje.

Dostupné na rôznych zariadeniach

So svojimi úlohami môžete pracovať na laptope, tablete a aj na mobile.

Vyhľadávanie

Vďaka tejto funkcii v úlohách nájdete vždy to, čo práve hľadáte.

Diskusie

Každá úloha má možnosť samostatnej diskusie, kde môžu užívatelia o úlohe komunikovať. Vďaka diskusiám máte celú komunikáciu v rámci danej úlohy na jednom mieste.

Štatistiky

Tu si môžete urobiť prehľad o úlohách za vami určené časové obdobie a to pre jednotlivých riešiteľov, ako aj pre zadávateľov.

Kalendár

V prehľadnom kalendári si môžete plánovať a sledovať svoje úlohy. Vždy tak budete mať prehľad, aké úlohy ste si na daný deň naplánovali.

Inteligentné odloženie úlohy

Ak chcete riešiť úlohu v iné deň, stačí, ak si ju odložíte. Úloha sa automaticky sama prepne do stavu riešiť, keď uplynie termín jej odloženia.

Opakovanie

Môžete nastaviť opakovanie úlohy. Po ukončení úlohy sa Vám sama vytvorí nová, opakovaná úloha, odložená na čas svojho opakovania.

V prípade záujmu nás kontaktujte na mail